STROKOVNI SODELAVEC/1 (dve prosti delovni mesti)

22. 06. 2022

Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC/1 (dve prosti delovni mesti)
Organizacijska enota: Sektor za prostorsko in tehnično pripravo projektov
Opis del in nalog:

Opravlja organizacijska dela in strokovne naloge za organizacijsko enoto ter sodeluje pri postopkih za organizacijsko enoto ter opravlja druga dela po naročilu vodje.

Delo obsega predvsem vodenje projektov, sodelovanje, izdelavo in koordinacijo ter organiziranje priprave in izdelave strokovnih podlag, projektne dokumentacije in vodenje postopkov za pripravo in sprejem prostorskih aktov, izvajanje konzultantskih storitev na področju varstva okolja ter finančno spremljavo projektov.

Izobrazba: univerzitetna ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B gradbene smeri.
Zahtevano: Poznavanje dela z računalnikom. Zahtevana natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov.
Želeno: znanje tujega jezika
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusna doba: 2 meseca

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 06. 07. 2022 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj