STROKOVNI SODELAVEC/1

26. 02. 2024

Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC/1
Organizacijska enota: Sektor za premoženjsko pravne zadeve
Opis del in nalog:

Opravlja organizacijska in strokovna dela za področje ali organizacijsko enoto. Delo obsega predvsem geodetska opravila v postopkih zemljiškokatastrskega evidentiranja nepremičnin, geodetske storitve, vodenje evidenc, druga opravila s področja katastra nepremičnin in geodezije.

Izobrazba: univerzitetna ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B geodetske smeri
Zahtevano: poznavanje dela z računalnikom (MS Office, GIS programi, CAD programi), natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov
Želeno: znanje tujega jezika, vozniški izpit B kategorije, poznavanje procesov dela s področja razpisanih nalog
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusna doba: 2 meseca

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 12. 03. 2024 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj