STROKOVNI SODELAVEC/1

26. 02. 2024

Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC/1
Organizacijska enota: Sektor za tehnično podporo projektov
Opis del in nalog:

Opravlja organizacijska in strokovna dela za področje ali organizacijsko enoto. Delo obsega predvsem koordiniranje izdelave BIM-modela, kontrolo kakovosti BIM-procesa, izdelavo različnih BIM-analiz na projektih, definiranje zahtev BIM-modela v različnih fazah projekta in za različne cilje uporabe BIM-a.

Izobrazba: univerzitetna ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B gradbene smeri ali smeri arhitekture ali smer strojništvo ali druge tehnične smeri
Zahtevano: poznavanje dela z računalnikom, natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov
Želeno: znanje tujega jezika, vozniški izpit B kategorije, želeno poznavanje orodij za delo v BIM okolju in/ali uporabi CAD programske opreme
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusna doba: 2 meseca

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 12. 03. 2024 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj