STROKOVNI SODELAVEC/1

18. 01. 2023

Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC/1
Organizacijska enota: Projekt priprave projektov
Opis del in nalog:

Opravlja organizacijska in strokovna dela za področje ali organizacijsko enoto, organizira in koordinira postopke, vezane na pripravo projektne in druge dokumentacije za novogradnje in obnove avtocest, pripravlja in sodeluje pri pripravi terminskih in finančnih planov ter poročil in sodeluje pri postopkih javnih naročil ter opravlja druga dela po naročilu vodje.

Izobrazba: univerzitetna ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B gradbene smeri
Zahtevano: poznavanje dela z računalnikom, natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov
Želeno: znanje tujega jezika
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusna doba: 2 meseca

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 23. 01. 2023 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj