STROKOVNI SODELAVEC/1

22. 08. 2022

Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC/1
Organizacijska enota: Projekt priprava projektov
Opis del in nalog:

Opravlja organizacijska in strokovna dela za področje ali organizacijsko enoto, organizira in koordinira postopke, vezane na pripravo projektne in druge dokumentacije za obnove AC in HC, pripravlja in sodeluje pri pripravi terminskih in finančnih planov ter poročil in sodeluje pri postopkih javnih naročil ter opravlja druga dela po naročilu vodje.

Izobrazba: univerzitetna ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B gradbene, prometne ali geodezijske smeri
Zahtevano: poznavanje dela z računalnikom, natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov
Želeno: znanje tujega jezika, aktivno znanje iz programskega okolja MS Office, vozniški izpit B kategorije, strokovni izpit za pooblaščenega inženirja, poznavanje programa ACad
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusna doba: 2 meseca

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 30. 08. 2022 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj