STROKOVNI SODELAVEC/1

01. 06. 2022

Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC/1
Organizacijska enota: Projekt geotehnika rednega vzdrževanja
Opis del in nalog:

Opravlja strokovne naloge za organizacijsko enoto, kot so: priprava tehničnega dela razpisne dokumentacije za inženirsko geološka in geotehnična dela ter sodelovanje pri izvedbi razpisov, strokovno-tehnični nadzor nad izvedbo gradbenih del s področja sanacij podorov in plazov ter kontrola nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, vzpostavitev celovitega sistema za redno vzdrževanje objektov za zaščito pred skalnimi podori, vzpostavitev geotehničnega monitoringa geotehničnih objektov na območju državnih cest in inženirsko geološke meritve in analize za potrebe projektiranja ukrepov za sanacijo skalnih podorov.

Izobrazba: univerzitetna ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B geotehnološke, geološke – tehnične smeri
Zahtevano: poznavanje dela z računalnikom, natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov
Želeno: Želeno: Znanje tujega jezika, izkušnje s področja inženirske geologije ali geotehnologije ali geomehanike. Strokovni izpit za pooblaščenega inženirja.
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusna doba: 2 meseca

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 09. 06. 2022 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj