STROKOVNI SODELAVEC/1

15. 04. 2022

Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC/1
Organizacijska enota: Sektor za prostorsko in tehnično pripravo projektov
Opis del in nalog:

Opravlja organizacijska dela in strokovne naloge za področje ali organizacijsko enoto in sodeluje pri postopkih za področje, organizacijsko enoto in opravlja druge naloge po naročilu vodje. Delo obsega predvsem sodelovanje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov s področja varstva okolja in prostorskega načrtovanja.

Izobrazba: univerzitetna ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B smeri krajinske arhitekture
Zahtevano: Poznavanje dela z računalnikom. Zahtevana natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov.
Želeno: znanje tujega jezika
Trajanje zaposlitve: določen čas 24 mesecev
Poskusna doba: 2 meseca

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 21. 04. 2022 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj