STROKOVNI SODELAVEC/1

10. 05. 2018

Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC/1
Organizacijska enota: Sektor za tehnično urejanje prometa in prometno varnost
Opis del in nalog:

sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oz. opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del. Pripravlja predloge za izboljšanje prometne varnosti in sprememb prometne signalizacije, pripravlja strokovna mnenja s področja projektantskih rešitev, izvaja preglede cest s stališča izboljšanja prometne varnosti in druga dela na področju prometne varnosti.

Izobrazba: najmanj visokošolska strokovna izobrazba ali univerzitetna - B (6/2) gradbene ali prometne smeri.
Zahtevano: obvladovanje dela z računalnikom (urejanje besedil, delo s preglednicami, delo s podatkovnimi zbirkami in predstavitvami), znanje tujega jezika, natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov
Želeno: vozniški izpit B kategorije, strokovni izpit, izkušnje s področja revidiranja in recenziranja cestnih projektov in projektiranja cestne infrastrukture, izdelave tehnoloških elaboratov ali prometno varnostnih analiz
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 27. 05. 2018 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj