Samostojni strokovni sodelavec/2 (M/Ž)

12. 06. 2018

Naziv delovnega mesta: Samostojni strokovni sodelavec/2 (M/Ž)
Opis del in nalog:

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu organizacijske enote, vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje na področju izdelave strokovnih podlag in vodenju postopkov za pripravo in sprejem prostorskih aktov ter presoj vplivov na okolje. Izdeluje ali koordinira pripravo prostorske, projektne in tehnične dokumentacije.

Izobrazba: univerzitetna izobrazba ali II. bolonjska stopnja tehnične ali naravoslovne smeri
Zahtevano: Vozniški izpit in obvladovanje dela z računalnikom, ter organizacijske sposobnosti, natančnost, zanesljivost in poznavanje procesov dela. Zaželen strokovni izpit in znanje tujega jezika.
Želeno: Dva referenčna projekta v zadnjih 10 letih iz izvajanja strokovno svetovalnih storitev za pridobitev strokovnih podlag v okviru prostorskega akta za državno cesto ali izvajanju strokovno svetovalnih storitev za pridobitev IDZ, IDP ali PGD ali PZI za državno cesto.
Delovne izkušnje: 3 leta
Trajanje zaposlitve: določen čas do 31. 12. 2022 (projektna zaposlitev), s polnim delovnim časom
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 27. 06. 2018 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj