SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/1

17. 01. 2023

Naziv delovnega mesta: SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/1
Organizacijska enota: Sektor za premoženjskopravne zadeve
Opis del in nalog:

Samostojno organizira in vodi postopke priprave izvajanja projektov na področju posameznih del in nalog organizacijske enote ali po naročilu vodje. Delo obsega predvsem pravna opravila v postopkih pridobivanja nepremičnin za gradnjo in dokončno premoženjskopravno urejanje razmerij ter druga pravna opravila s tega področja.

Izobrazba: univerzitetna ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B pravne smeri
Zahtevano: znanje tujega jezika, poznavanje dela z računalnikom, vozniški izpit B kategorije, organizacijske sposobnosti, natančnost, zanesljivost, poznavanje procesov dela iz področja, kjer sodeluje
Želeno: pravniški državni izpit, izkušnje s področja premoženjskopravnega urejanja nepremičnin, poznavanje civilnopravnega, stvarnopravnega področja in zemljiške knjige
Delovne izkušnje: 1 leto
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 25. 01. 2023 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj