SAMOSTOJNI NADZOR/2

12. 06. 2024

Naziv delovnega mesta: SAMOSTOJNI NADZOR/2
Organizacijska enota: Projekt stavbe zahodna Slovenija
Opis del in nalog:

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del pri gradnji zahtevnejših objektov v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem samostojno izvajanje nadzora nad izvedbo del (sanacije, novogradnje) na področju visokih gradenj, izdelavo recenzij, pripravo projektnih nalog, reševanje zahtevkov, pripravo poročil.

Izobrazba: univerzitetna ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B gradbene smeri
Zahtevano: Znanje tujega jezika, poznavanje dela z računalnikom, vozniški izpit B kategorije, strokovni izpit za pooblaščenega inženirja. Zahtevane organizacijske sposobnosti natančnost, zanesljivost, poznavanje procesov in dela na nadzoru.
Želeno: izkušnje oz. reference na področju visokih gradenj, reference za vodjo nadzora, FIDIC inženir
Delovne izkušnje: 6 let
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusna doba: 4 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 27. 06. 2024 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj