Reševalec gasilec

23. 05. 2024

Naziv delovnega mesta: Reševalec gasilec
Organizacijska enota: Projekt upravljanja letališča Edvarda Rusjana (kraj opravljanja dela: Maribor)
Opis del in nalog:

Opravlja dela reševalno-gasilske službe, izvaja ukrepe preventivnega požarnega varstva, vzdrževanje in upravljanje gasilskih vozil in gasilsko reševalne opreme, dela sprejema in odprave letal, potnikov in stvari, vzdrževalna dela ter druga dela za organizacijsko enoto, in naloge po naročilu vodje.

Izobrazba: srednja šola ali nižja stopnja izobrazbe, če so v celoti izpolnjene zahteve glede funkcionalnih znanj in sposobnosti
Zahtevano: Funkcionalna znanja: zaključeno izobraževanje v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce oz. NPK gasilec. Zahtevana sposobnost vodenja in organiziranja dela v izmeni, dobra telesna vzdržljivost, natančnost, zanesljivost in poznavanje delovnih procesov.
Želeno: Dodatne licence: potrdilo letališkega strokovnega osebja kot reševalec – gasilec, upravljalec zemeljske oskrbe, parker usmerjevalec, voznik polnilec-gorivo. Želeno znanje angleškega jezika, izpit B, C kategorije. Želeno k vlogi predložiti dokazilo o nekaznovanosti (ne starejše od 3 mesecev) in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku.
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 31. 05. 2024 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj