NADZOR/2

08. 07. 2024

Naziv delovnega mesta: NADZOR/2
Organizacijska enota: Sektor za elektro-strojne in telekomunikacijske (ESTK) sisteme
Opis del in nalog:

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Naloge obsegajo predvsem nadzor elektro inštalacij in naprav na avtocestah in železnicah, nadzor telekomunikacij, elektro nadzor na visokih objektih.

Izobrazba: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni-B ali višješolski programi elektrotehnične smeri
Zahtevano: Poznavanje dela z računalnikom, vozniški izpit B kategorije, strokovni izpit za pooblaščenega inženirja po izpolnitvi pogojev za njegovo opravljanje. Zahtevana natančnost, poznavanje procesov in dela na nadzoru.
Želeno: znanje tujega jezika, izkušnje na infrastrukturnih objektih in/ali stavbah
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 23. 07. 2024 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj