NADZOR/2

19. 07. 2023

Naziv delovnega mesta: NADZOR/2
Organizacijska enota: Projekt redno vzdrževanje cest
Opis del in nalog:

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem izvajanje nadzora nad izvedbo del po koncesijski pogodbi za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest, pripravo popisov del in tehničnega dela razpisne dokumentacije za oddajo del po zakonodaji o javnem naročanju.

Izobrazba: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni-B ali višješolski programi gradbene, komunalne smeri
Zahtevano: Poznavanje dela z računalnikom, vozniški izpit B kategorije, strokovni izpit za pooblaščenega inženirja po izpolnitvi pogojev za njegovo opravljanje. Zahtevana natančnost, poznavanje procesov in dela na nadzoru.
Želeno: znanje tujega jezika, poznavanje področja rednega vzdrževanja cest
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 02. 08. 2023 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj