NADZOR/2

24. 04. 2023

Naziv delovnega mesta: NADZOR/2
Organizacijska enota: Projekt redno vzdrževanje cest (kraj opravljanja dela: Ljubljana, Koper)
Opis del in nalog:

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem izvajanje nadzora nad izvedbo del po koncesijski pogodbi za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest, pripravo popisov del in tehničnega dela razpisne dokumentacije v zvezi z izvedbo javnih naročil.

Izobrazba: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni-B ali višješolski programi gradbene, komunalne smeri
Zahtevano: Poznavanje dela z računalnikom, vozniški izpit B kategorije, strokovni izpit za pooblaščenega inženirja po izpolnitvi pogojev za njegovo opravljanje. Zahtevana natančnost, poznavanje procesov in dela na nadzoru.
Želeno: znanje tujega jezika, poznavanje področja rednega vzdrževanja javnih cest
Trajanje zaposlitve: delovno razmerje za določen čas, za čas nadomeščanja odsotne delavke
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 09. 05. 2023 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj