NADZOR/1

04. 06. 2024

Naziv delovnega mesta: NADZOR/1
Organizacijska enota: Projekt upravljanje in obnove avtocest
Opis del in nalog:

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem opravljanje gradbenega nadzora in inženirskih storitev na področju investicij na obstoječih avtocestah in hitrih cestah in strokovne svetovalne storitve s področja rednega vzdrževanja AC in HC.

Izobrazba: univerzitetna ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B gradbene smeri
Zahtevano: Poznavanje dela z računalnikom, vozniški izpit B kategorije, strokovni izpit za pooblaščenega inženirja po izpolnitvi pogojev za njegovo opravljanje. Zahtevana natančnost, poznavanje procesov in dela na nadzoru.
Želeno: znanje tujega jezika
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 19. 06. 2024 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj