NADZOR/1

17. 04. 2024

Naziv delovnega mesta: NADZOR/1
Organizacijska enota: Sektor za elektro-strojne in telekomunikacijske (ESTK) sisteme
Opis del in nalog:

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem nadzor elektro instalacij in naprav v predorih, na avtocestah, nadzor telekomunikacij, elektro nadzor na visokih objektih.

Izobrazba: univerzitetna ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B smer elektrotehnika ali telekomunikacije
Zahtevano: poznavanje dela z računalnikom, vozniški izpit B kategorije, strokovni izpit za pooblaščenega inženirja, zahtevana natančnost, poznavanje procesov in dela na nadzoru
Želeno: znanje tujega jezika, izkušnje s področja elektro nadzora infrastrukturnih objektov in/ali stavb
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 02. 05. 2024 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj