NADZOR/1

09. 02. 2023

Naziv delovnega mesta: NADZOR/1
Organizacijska enota: Projekt ceste 8
Opis del in nalog:

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

Izobrazba: univerzitetna ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B gradbene smeri
Zahtevano: poznavanje dela z računalnikom, vozniški izpit, strokovni izpit
Želeno: znanje tujega jezika
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 21. 02. 2023 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj