NADZOR/1

26. 08. 2022

Naziv delovnega mesta: NADZOR/1
Organizacijska enota: Projekt komunalni in vodarski projekti
Opis del in nalog:

izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov, in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem opravljanje gradbenega nadzora in inženirskih storitev.

Izobrazba: Univerzitetna izobrazba ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B gradbene smeri
Zahtevano: Strokovni izpit za pooblaščenega inženirja, vozniški izpit B kategorije, obvladovanje dela z računalnikom. Zahtevana natančnost, zanesljivost, poznavanje procesov in dela na nadzoru.
Želeno: znanje tujega jezika
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 10. 09. 2022 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj