NADZOR/1

11. 03. 2022

Naziv delovnega mesta: NADZOR/1
Organizacijska enota: Sektor za ESTK sisteme
Opis del in nalog:

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

Izobrazba: univerzitetna izobrazba ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B elektro smeri
Zahtevano: Strokovni izpit za pooblaščenega inženirja, vozniški izpit B kategorije, obvladovanje dela z računalnikom. Zahtevana natančnost, zanesljivost, poznavanje procesov in dela na nadzoru.
Želeno: znanje tujega jezika, izkušnje na področju električnih inštalacij
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 19. 03. 2022 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj