NADZOR/1

07. 01. 2022

Naziv delovnega mesta: NADZOR/1
Organizacijska enota: Projekt vzdrževanje cest
Opis del in nalog:

Izvaja nadzor nad izvedo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

Izobrazba: Univerzitetna ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B gradbene smeri.
Zahtevano: Poznavanje dela z računalnikom, vozniški izpit B kategorije, strokovni izpit za pooblaščenega inženirja. Zahtevana natančnost, poznavanje procesov in dela na nadzoru.
Želeno: znanje tujega jezika
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 15. 01. 2022 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj