05. 03. 2014 Sponzorstva

Vrsta posla: Sponzoriranje prireditve FIS finale svetovnega pokala v smučarskih skokih Planica 2014
Datum sklenitve: 05. 03. 2014
Pogodbeni partner: Smučarska zveza Slovenije – Organizacijski komite Planica
Podutiška 146
1000 Ljubljana
TRR: 07000-0001081640 pri Gorenjski banki d.d.
Pogodbena vrednost: 2.440,00 EUR
Vrednost posameznih izplačil: Enkratno izplačilo
Trajanje pogodbe: Do realizacije


Nazaj