01. 12. 2015 Sponzorstva

Vrsta posla: siBIM – Slovensko združenje za informacijsko modeliranje v gradbeništvusiBIM – Slovensko združenje za informacijsko modeliranje v gradbeništvu
Datum sklenitve: 01. 12. 2015
Pogodbeni partner: siBIM – Slovensko združenje za informacijsko modeliranje v gradbeništvu
Slovenčeva ul. 93,
Ljubljana,
TRR: SI56 3500 1000 1147 810 Pri BKS Bank AG
Pogodbena vrednost: 1.000,00 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil: Enkratno izplačilo


Nazaj