09. 01. 2020 Sponzorstva

Vrsta posla: Sponzorstvo – 20. Šukljetov dan
Datum sklenitve: 09. 01. 2020
Pogodbeni partner: Slovensko geotehniško društvo
Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 700,00 EUR
Trajanje pogodbe: 15 dni po predložitvi dokazil o opravljeni storitvi


Nazaj