24. 06. 2019 Javne objave

Vrsta posla: Vodenje delovne skupine za pripravo sistemske analize za vzpostavitev informacijskega sistema za portfeljsko projektno vodenje, za potrebe izvedbe javnega naročila »Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za portfeljsko projektno vodenje«.
Datum sklenitve: 24. 06. 2019
Pogodbeni partner: PROJEKT 35, PROJEKTNI MANAGEMENT, Aljaž Stare, s. p.
Bavdkova ulica 20, 4000 Kranj
Pogodbena vrednost: 9.120,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: 31. 12. 2019 oz. do izdelave organizacijskega predpisa o vodenju projektov


Nazaj