06. 09. 2023 Javne objave

Vrsta posla: Svetovanje strokovnjaka davčne stroke za izvajanje nadzora nad pravilnostjo davčne obravnave pri predvidenih izplačilih odškodnin zaradi izgube iz kmetijskih dejavnosti in pomoč pri pripravi pravilnega obračuna davčnih odtegljajev
Datum sklenitve: 06. 09. 2023
Pogodbeni partner: Odvetniška pisarna Senica & partnerji, d. o. o.
Barjanska cesta 3, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 15.000,00 EUR
Trajanje pogodbe: 24 mesecev


Nazaj