26. 07. 2019 Javne objave

Vrsta posla: Strokovne naloge (kalkulacije, kontr. izrač., idr.) v zvezi s pravdnim postopkom tožeče str. Impresa Grassetto S.p.A.-v likvidaciji, proti toženi str. DARS d.d., ki se vodi na Okr. sod. v Lj. pod opr. št. VII Pg 52-2006 v povezavi z izgr. predora Trojane.
Datum sklenitve: 26. 07. 2019
Pogodbeni partner: Martin Žitnik
Mesarska cesta 30, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 18.037,50 EUR
Trajanje pogodbe: 31. 3. 2021


Nazaj