27. 06. 2017 Javne objave

Vrsta posla: Strokovna pravna pomoč
Datum sklenitve: 27. 06. 2017
Pogodbeni partner: DSJU družba za svetovanje v javni upravi d.o.o.
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 18.750,00 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil: Izplačila bodo izvršena mesečno, glede na obseg opravljenega dela v posameznem mesecu.
Trajanje pogodbe: Časovna dinamika bo prilagojena izkazanim potrebam.


Nazaj