22. 05. 2017 Javne objave

Vrsta posla: Sodelovanje v žiriji projektnega natečaja za most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko Krko, na 1. in 2. etapi nove prometne povzave med avtocesto A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem Mestu in priključkom Maline
Datum sklenitve: 22. 05. 2017
Pogodbeni partner: prof. dr. Milenko Pržulj, univ.dipl.inž.grad.
Povšetova ulica 29, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 1.150,00 EUR neto
Vrednost posameznih izplačil: Izplačila bodo izvršena mesečno, glede na obseg opravljenega dela v posameznem mesecu.
Trajanje pogodbe: 31.10.2017


Nazaj