15. 05. 2015 Javne objave

Vrsta posla: Sodelovanje pri izvedbi notranje revizije v letu 2015 v družbi DRI upravljanje investicij
Datum sklenitve: 15. 05. 2015
Pogodbeni partner: ABC revizija d.o.o.
Dunajska 101, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 13.720,00 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil: v zneskih 3.258, 50 EUR dne 6. 8.2015, dne 28.9.2015, dne 27.12.2015, dne 23. 1. 2016 in znesek 686,00 EUR dne 7. 2. 2016
Trajanje pogodbe: do 8. 1. 2016


Nazaj