21. 10. 2016 Javne objave

Vrsta posla: Priprava tehničnih specifikacij za izvedbo javnega naročila za vzpostavitev podatkovnega skladišča in pridobivanje masovnih podatkov gibanja vozil z integracijo v realnem času
Datum sklenitve: 21. 10. 2016
Pogodbeni partner: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Večna pot 113, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 18.800,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: 15. 11. 2016


Nazaj