29. 03. 2017 Javne objave

Vrsta posla: Ocenitev vrednosti nakupa 100% deleža v družbi GI ZRMK d.o.o.
Datum sklenitve: 29. 03. 2017
Pogodbeni partner: BV Finančna Skupina d.o.o.
Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 5.400,00 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil: 95% zneska v roku 30 dni od prejema, 5% v roku 30 dni po izvedbi predstavitve poročila in pisni potrditvi naročnika izvajalcu.
Trajanje pogodbe: 14 dni po sklenitvi pogodbe


Nazaj