30. 05. 2016 Javne objave

Vrsta posla: izvedbo javnega naročila »Uvedba sodobnih telekomunikacijskih storitev v družbi DRI upravljanje investicij d.o.o.: najem storitev VoIP, fiksne in mobilne telefonije, ter zakup širokopasovnih povezav dostopa do interneta za obdobje treh let.«
Datum sklenitve: 30. 05. 2016
Pogodbeni partner: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 6.905,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: 31. 12. 2016 oz. do zaključka javnega naročila


Nazaj