24. 10. 2016 Javne objave

Vrsta posla: Izvedba raziskovalnih in razvojnih del v zvezi s postavitvijo sistema priprave tehničnih specifikacij za projekte, gradnjo in vzdrževanje prometne infrastrukture
Datum sklenitve: 24. 10. 2016
Pogodbeni partner: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 15.840,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: 31. 12. 2017


Nazaj