10. 12. 2019 Javne objave

Vrsta posla: Izvedba merjenja in analize organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih po standardizirani OCS metodologiji, ter zavzetosti zaposlenih po metodologiji po Gallupu
Datum sklenitve: 10. 12. 2019
Pogodbeni partner: Partner team, d. o. o.
Na jami 5, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 4.890,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: 23. 12. 2019 oz. 4 tedne po izpolnitvi vprašalnikov


Nazaj