11. 01. 2016 Javne objave

Vrsta posla: Izdelava tehnične smernice Turbo krožna križišča in izdelava tehnične smernice Krožna križišča, novelacija TSC 03.341:2011
Datum sklenitve: 11. 01. 2016
Pogodbeni partner: Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
Pogodbena vrednost: 5.405,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: 31. 12. 2016


Nazaj