17. 12. 2019 Javne objave

Vrsta posla: Določitev obveznosti do zaposlencev naročnika na dan 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 in 31.12.2021 za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi na podlagi aktuarskih predpostavk v skladu z zahtevami SRS 10.
Datum sklenitve: 17. 12. 2019
Pogodbeni partner: Andrej Šalamun, s. p.
Mesarska cesta 10, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 1.288,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: do potrditve zadnjega poročila izvajalca s strani naročnika


Nazaj