28. 12. 2019 Javne objave

Vrsta posla: Aneks št. 2 k pogodbi DRI št. 53/2017 za izvedbo raziskovalnih in razvojnih del pri pripravi tehničnih specifikacij za projektiranje mostov na prometni infrastrukturi (aneks za podaljšanje roka izvedbe)
Datum sklenitve: 28. 12. 2019
Pogodbeni partner: PROMICO, d. o. o.
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: ni finančne obveznosti
Trajanje pogodbe: 30. 6. 2019


Nazaj