04. 01. 2018 Javne objave

Vrsta posla: Aneks št.1 k pogodbi za sodelovanje v žiriji projektnega natečaja za most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko Krko
Datum sklenitve: 04. 01. 2018
Pogodbeni partner: prof. dr. Milenko Pržulj, univ.dipl.inž.grad.
Povšetova ulica 29, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 0,00 EUR
Vrednost posameznih izplačil: Izplačila bodo izvršena mesečno, glede na obseg opravljenega dela v posameznem mesecu.
Trajanje pogodbe: 31. 5.2018 oz. do zaključka projektnega natečaja


Nazaj