31. 03. 2021 Javne objave

Vrsta posla: Aneks št. 1 k pog. za "Vodenje delovne skupine za pripravo sistemske analize za vzpostavitev info. sistema za portfeljsko projektno vodenje", za potrebe izvedbe JN "Vzpost. in vzdrž. info. sistema za portfeljsko projektno vodenje" za dodatna dela.
Datum sklenitve: 31. 03. 2021
Pogodbeni partner: PROJEKT 35, PROJEKTNI MANAGEMENT, Aljaž Stare s. p.
Bavdkova ulica 20, 4000 Kranj
Pogodbena vrednost: 3.040,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: do 30. 4. 2021


Nazaj