Javna naročila

24. 10. 2018

INTERNA ŠTEVILKA JAVNEGA NAROČILA 188/2018

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Ekspertna in tehnična podpora pri podelitvi koncesij za izvajanje gospodarske javne službe avtobusnega linijskega prevoza potnikov

ŠTEVILKA OBJAVE NA PORTALU JAVNIH NAROČIL JN007408/2018-W01 Datum objave:
24. 10. 2018
OPOMBA Naročnik v skladu z Dodatkom 1 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila objavlja dodatno dokumentacijo.
DOPOLNILNA DOKUMENTACIJA V POSTOPKU ODDAJE JN Dokumentacija Datum objave:
19. 11. 2018
OPOMBA Naročnik v skladu z Dodatkom 2 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila objavlja dodatno dokumentacijo.
DOPOLNILNA DOKUMENTACIJA V POSTOPKU ODDAJE JN Dokumentacija Datum objave:
04. 12. 2018


Nazaj