SMO največje inženirsko in svetovalno podjetje v Sloveniji

Ekspertna znanja, bogate izkušnje ter pridobljeno zaupanje javnih in zasebnih naročnikov so temelji, na katerih se je družba utrdila kot zanesljiv partner pri uresničevanju investicij na področju železniške, cestne, komunalne in vodne infrastrukture, stavb ter prometa:

Novice

Izplačilo regresa za 2018

Poslovodstvo DRI upravljanje investicij, d.o.o. je sprejelo sklep, na podlagi katerega se 25. 4. 2018 zaposlenim v družbi izplača regres za leto 2018, in sicer v višini 70 % povprečne plače v Republiki Sloveniji (kar na dan sprejema sklepa o določitvi regresa za leto 2018 znaša 1.146,60 EUR bruto).

24. 04. 2018 Novice

Sprejet šestletni načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo

Vlada Republike Slovenije je na 174. redni seji, 29. marca 2018, sprejela načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018–2023, ki ga je ob sodelovanju DRI pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo. Gre za prvi šestletni načrt vlaganj, ki bo pripravljen vsako leto, kot je predvideno v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v RS do leta 2030. Načrt bo nosilcem investicij olajšal njihovo izvajanje, predvsem pa zagotovil stabilnost na področju vlaganj v promet in prometno infrastrukturo.

03. 04. 2018 Novice

Nadzorni svet DRI na izredni seji obravnaval in sprejel sklepe v zvezi z dogodkom v Planici

Nadzorni svet družbe se je na današnji izredni seji uvodoma seznanil z vsebino video posnetka komercialne televizije med javljanjem iz Planice, 23. marca 2018, v katerem je bil udeležen član poslovodstva DRI Tadej Veber ter z očitki o neracionalni porabi reprezentančnih sredstev. V nadaljevanju se je nadzorni svet seznanil s pojasnili člana poslovodstva Tadeja Vebra ter z dejstvom, da sta se udeleženi član poslovodstva (osebno) in družba (preko javne objave) za dogodek opravičila.

30. 03. 2018 Novice