Nadzor/1 – koordinator za varnost in zdravje pri delu

Opis del in nalog: izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z ZGO in predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in opravlja dela na področju koordiniranja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.

Zahtevano: vozniški izpit in strokovni izpit, ter licenca za koordinatorja varnosti in zdravja pri delu, obvladovanje dela z računalnikom, natančnost, zanesljivost, poznavanje procesov dela iz področja, kjer opravlja delo. Zaželeno znanje tujega jezika

Izobrazba: najmanj višješolska strokovna izobrazba tehnične smeri, pogoj licenca za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Delovne izkušnje: -

Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 6. 4. 2018 na naslov DRI upravljanje investicij, d.o.o., Sektor za kadrovske in splošne zadeve, Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana.


Referent/3

Opis del in nalog: opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto in naloge po naročilu vodje.

Zahtevano: obvladovanje dela z računalnikom, natančnost, zanesljivost, poznavanje procesov dela. Zaželeno znanje tujega jezika.

Izobrazba: V. stopnja izobrazbe

Trajanje zaposlitve: določen čas 1 leto

Delovne izkušnje: -

Poskusna doba: 2 meseca

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 6. 4. 2018 na naslov DRI upravljanje investicij, d.o.o., Sektor za kadrovske in splošne zadeve, Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana