Železnice

Na osnovi izkušenj, ki smo jih pridobili na področju cestne infrastrukture naročnikom ponujamo visoko kakovostno izvedbo vseh svetovalnih in inženiring storitev na področju železniške infrastrukture.

Sredi leta 2011 smo z Ministrstvom za promet sklenili pogodbo za vodenje investicije za izgradnjo nove 27,1 km dolge železniške povezave na odseku Divača – Koper.

Med drugim izvajamo nadzor nad gradnjami oz. rekonstrukcijami železniških prog, izvajamo postopke za pridobitev zemljišč za nove proge, pripravljamo študije variant, izvajamo inženiring na področju prostorskih načrtov, ...

| DRI 2017 Vse pravice pridržane!