Podpisana izjava o neodvisnosti je na voljo za vpogled s strani katerekoli zainteresirane stranke v sekretariatu nadzornega sveta družbe DRI upravljanje investicij, d. o. o.