13. 02. 2019

DRI bo v šolskem letu 2019/2020 podelil pet kadrovskih štipendij; tri študentom oz. študentkam Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ter dvema z mariborske Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo.

Razpisi so objavljeni na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, prijave (s potrdilom o vpisu in potrdilom o opravljenih izpitih) sprejemamo v Sektorju za kadrovske in splošne zadeve do 15. septembra 2019.

Nazaj