Preostale svetovalne in druge intelektualne storitve

Vrsta posla
Pravno mnenje »Pravne posledice izgube statusa
notranjega izvajalca zaradi prodaje državnega lastniškega
deleža v družbi DRI upravljanje investicij d.o.o.« - naročilnica
28. 5. 2014 4.575,00
Izdelava strokovnega pravnega mnenja - naročilnica 21. 7. 2014 732,00
Izdelava strokovnega mnenja glede FIDIC pogodbenih pogojev - naročilnica 3. 11. 2014 1.220,00
Izvedba notranje revizije 25. 3. 2015 5.000,00
Sodelovanje pri izvedbi notranje revizije v letu 2015 v družbi DRI upravljanje investicij 15. 5. 2015 13.720,00
Izdelava pravnega mnenja 15. 1. 2016 Ocenjena vrednost: 5.900,00
Izvedba finančnega skrbnega pregleda in izdelava preliminarne ocene vrednosti izbrane družbe, tarče nakupa, kot samostojno delujočega (stand alone) podjetja, z namenom ugotovitve poštenega prikaza finančnega položaja družbe. 24. 3. 2016 Ocenjena vrednost: 17.500,00
Izdelava pravnega mnenja 24. 5. 2016 Ocenjena vrednost: 4.500,00
Izdelava pravnega mnenja 15. 6. 2016 Ocenjena vrednost: 3.600,00
Izdelava ocene učinkov pravnega, finančno-računovodskega in davčnega vidika morebitne pripojitve družbe s komplementarno dejavnostjo družbi DRI upravljanje investicij, d.o.o. 24. 6. 2016 Ocenjena vrednost: 19.500,00
Pravno svetovanje 30. 11. 2016 Ocenjena vrednost: 7.500,00
Pravno mnenje 3. 3. 2017 Ocenjena vrednost: 3.000,00
Pravno mnenje 3.3.2017 Ocenjena vrednost: 3.750,00
Revizijske storitve za preveritve postopkov v družbi Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. 8.3.2017 Ocenjena vrednost: 3.500,00
Pravno mnenje 29.5.2017 2.250,00 EUR brez DDV
Ocenitev vrednosti nakupa 100% deleža v družbi GI ZRMK d.o.o. 29.03.2017 5.400,00 EUR brez DDV
Strokovna pravna pomoč. 27.06.2017 18.750,00 EUR brez DDV
Svetovalne storitve 19.7.2017 6.000,00 EUR brez DDV
Svetovalne storitve 2.8.2017 4.670,00 EUR brez DDV
Svetovalne storitve 22.8.2017 6.470,00 EUR brez DDV
Pravno mnenje 5.9.2017 2.700,00 EUR brez DDV
Izdelava strokovnega mnenja 20. 9. 2017 3.900,00 EUR brez DDV

| DRI 2017 Vse pravice pridržane!