Tuji trgi

Uspešno zaključeni projekti v Sloveniji, poznavanje lokalnega okolja in jezika ter bližina so naša konkurenčna prednost na omenjenih trgih. V letu 2007 smo v Beogradu ustanovili predstavništvo za območje Jugovzhodne Evrope, katerega osnovni cilj je povečevanje prepoznavnosti in ugleda družbe, utrjevanje stikov s potencialnimi naročniki, vzpostavljanje in ohranjanje stikov z mednarodnimi finančnimi institucijami, gospodarskimi asociacijami, poslovnimi klubi in strokovnimi združenji. Skladno z dolgoročnimi razvojnimi načrti in strateškimi cilji smo v letu 2009 ustanovili tudi hčerinsko družbo v Bosni in Hercegovini s sedežem v Sarajevu.

Naša področja delovanja na teh trgih so predvsem prometna infrastruktura, pri čemer nudimo celovit spekter specializiranih storitev:

  • svetovalne in inženirske storitve pri obnovi in izgradnji cest ter avtocest, recenzije in revizije idejnih in glavnih projektov rekonstrukcij cest ter avtocest,
  • priprava študij za projektno dokumentacijo,
  • razvojno-raziskovalne naloge pri organizaciji in implementaciji investicijskih projektov,
  • ekspertna znanja oz. storitve s področja prometne ekonomike,
  • aplikacije sistema za gospodarjenje z vozišči oz. s cestami,
  • posodabljanje tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje cest ter izdelovanje presoj vplivov investicijskih projektov na okolje.

| DRI 2017 Vse pravice pridržane!