Okoljski projekti

V okviru okoljskih projektov izvajamo svetovalne in inženiring storitve v vseh fazah vodenja investicije, od priprave okoljskih poročil, poročil o vplivih na okolje, izdelave geoloških in geotehničnih strokovnih podlag, izdelave okoljske dokumentacije do svetovanja in nadzora nad projektiranjem in izvedbo, ...

| DRI 2017 Vse pravice pridržane!