Ceste

Na področju cestne infrastrukture izvajamo celovite in specializirane svetovalne, inženirske in raziskovalne storitve pri načrtovanju, umeščanju v prostor, gradnji in upravljanju avtocest iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji ter pri rednem vzdrževanju in obnovitvenih delih na že zgrajenem avtocestnem omrežju.

Svetovalne in inženirske storitve opravljamo tudi pri ohranjanju in razvoju omrežja glavnih in regionalnih cest. Sodelujemo tako pri izdelavi investicijske, projektne in urbanistične dokumentacije, ureditvi lastništva zemljišč in izvedbi postopka izbire izvajalca del, nadzoru nad izvedbo del, spremljanju investicije v garancijski dobi ter storitvah iz sklopa vzdrževanja glavnih in regionalnih cest.

Glavna naročnika sta DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. in Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste.

| DRI 2017 Vse pravice pridržane!